Työtyytyväisyys ja sosiaalinen ilmapiiri meluisissa luokkahuoneissaTyötyytyväisyys ja sosiaalinen ilmapiiri meluisissa luokkahuoneissa

TUTKIMUS

© Anita Valdes

Melun kuulolle aiheuttamia vaaroja tutkitaan paljon, mutta melun psykologiset ja sosiaaliset näkökohdat saattavat joskus jäädä huomiotta. Selkeän suullisen viestinnän rooli mukavassa ympäristössä on tietysti perustavanlaatuinen oppimisprosessissa. Tanskalaiset työympäristöön ja psykologiaan erikoistuneet tutkijat perustivat tutkimuksen arvioidakseen tätä harvoin tutkittua aihetta.

Roger Persson Kansallisesta työympäristön tutkimuskeskuksesta ja hänen työtoverinsa tekivät tutkimuksen arvioidakseen luokkahuoneiden jälkikaiunta-aikojen, kuulokynnyksen ja äänen vääristymisen vaikutusta havaittuun sosiaaliseen ilmapiiriin ja opettajien aikomukseen pysy töissä. Tutkimukseen osallistui yli 100 opettajaa 10 koulusta Kööpenhaminan kunnassa, ja akustiikan asiantuntijat luokittelivat heidän luokkahuoneensa lyhyeksi, keskipitkäksi tai pitkäksi RT:ksi. Siellä oli 3 lyhyttä, 3 keskikokoista ja 4 pitkää RT-luokkahuonetta. Vakiokyselylomakkeella arvioitiin erilaisia ​​työelämän sosiaalisen ilmapiirin näkökohtia.

Tulosten säätämätön yksimuuttuja ANOVA-tilastoanalyysi osoitti, että pitkien RT-luokkahuoneiden opettajat suhtautuivat vähemmän myönteisesti sosiaaliseen ilmapiiriinsä kuin lyhyissä ja keskisuurissa RT-ympäristöissä. Tärkeimmät havainnot sosiaalisesta ilmastosta osoittavat, että sitä pidettiin kilpailukykyisempänä, jäykempänä ja sääntöpohjaisempana, konfliktipainotteisempana ja vähemmän rentouttavana ja mukavana. Kirjoittajat korostavat havaintojensa uutuutta ja sanovat, että havaintojen mahdollista käytännön merkitystä on vielä arvioitava.

Lähde: Persson R, et al. Luokkahuoneen akustiikka ja kuulokyky määrittävät koettua sosiaalista ilmapiiriä ja aikomuksia pysyä töissä. Noise Health. 2013 marras-joulukuu;15(67):446-53.

CSLähde: Työtyytyväisyys ja sosiaalinen ilmapiiri meluisissa luokkahuoneissa

Linkki:Työtyytyväisyys ja sosiaalinen ilmapiiri meluisissa luokkahuoneissa

VIITE: Kuulolaitteiden toimittaja Bluetooth-kuulolaitteetKuulolaitteiden tyypit
Artikkeli tulee Internetistä. Jos rikkomuksia ilmenee, ota yhteyttä osoitteeseen service@jhhearingaids.com poistaaksesi sen.

Kuulolaitteiden toimittaja
Logo
Nollaa salasana
Vertaa kohteita
  • Kaikki yhteensä (0)
Verrata
0