Jos vanhukset käyttävät kuulolaitteita, Alzheimerin taudista kärsiminen ei ole helppoa

"Miksi vanhukset käyttävät kuulolaitteita?" “Mikä on hyvää vanhemmille, jotka pukeutuvat kuulolaitteet? "

Kuulolaitteita käyttävät vanhemmat ihmiset voivat parantaa mielenterveyttä
Vanhemmilla ihmisillä on heikentynyt kuulo, ja kuulolaitteen käyttäminen voi vaikuttaa mielenterveyteen. Tieteellisen tutkimuksen mukaan ikääntyneillä, joilla on kuulovamma, on huonompi ajattelu ja muisti kuin normaalilla kuulolla. Helppokäyttöiset audiologit huomauttavat, että kuulon heikkeneminen, aivojen äänen stimulaatio vähenee ja äänen käsitteleminen vie enemmän energiaa, uhraamalla siten osan muistista ja ajattelusta alun perin käytetystä energiasta, mikä johtaa ajatteluun ja vanhusten muistia pitkällä aikavälillä. Hylkää. Siksi vanhuksilla on vaikeuksia kommunikoinnissa ja vähentynyt viestintä elämässään. Ajan myötä vanhukset menettivät sosiaalisen kiinnostuksensa ja erosivat vähitellen ulkomaailmasta, muuttuen hiljaisiksi ja psykologisesti alemmiksi.

Vanhat ihmiset käyttävät kuulolaitteita, jotka eivät ole alttiita Alzheimerin taudille
Iäkkäiden ihmisten kuulonalenema johtaa suurelta osin Alzheimerin taudin esiintymiseen ilman kuulolaitteiden käyttämistä. Kun ihmiskeho kuulee äänen, aivot ovat innoissaan vastaanotettuaan äänisignaalin. Jos ääntä ei kuule, tietoisuus on virittämättömässä tilassa, aivot menettävät elinvoimansa ja reaktio ulkomaailmaan hidastuu. Ajan myötä kuulon heikkeneminen saa vanhukset reagoimaan, heikentämään kielitaitoa ja vähentämään viestintää. Tämä ei vaikuta vain vanhusten elämänlaatuun, vaan aiheuttaa myös joukon psykologisia ongelmia, kuten yksinäisyys, apatia, masennus jne. Ja vakava vanhuus. dementia.

Vanhemmat ihmiset käyttävät kuulolaitteita kuulon parantamiseksi
Vanhusten kuulo on heikentymässä, ja kuulolaitteet on käytettävä ajoissa, muuten kuulo on huonompi tai huonompi ja johtaa kuurouteen. Kehon vanhenemisen, sisäkorvakarvojen kutistumisen, kuulokeskuksen toiminnan heikkenemisen jne. Vuoksi kuulo on heikentynyt ja jopa kuurous, joten monet ikääntyneet ihmiset valittavat aina olevansa "kuultavia, mutta kuulumattomia". Kuulolaitteen käyttäminen voi kuitenkin vain korvata tämän puutteen, tekemällä kuulosta äänen selväksi ja kovaksi hidastaen samalla kuulojärjestelmän ikääntymisprosessia. Haishengshengin audiologit muistuttavat vanhuksia ja heidän lastensa heikentynyttä kuuloa. Kuulolaitteita tulisi käyttää ajoissa kuulon heikkenemisen välttämiseksi.

Vanhat ihmiset käyttävät kuulolaitteita kuuron peittämiseksi
Kuulolaitteen vahvistettu ääni vaimentaa tinnituksen tunnetta. Jos kyseessä on vain yksipuolinen vaihtoehto, tinnitus toisella puolella saattaa silti olla olemassa, mikä vaikuttaa mukavuuteen ja selkeyteen. Siksi yritä valita binauraalinen vaihtoehto kuuroutta kärsiville potilaille, joilla on tinnitus tai pikkuaivo molemmissa korvissa, jotta kuuntelun mukavuus ja ymmärrettävyys paranee. Tällä tavoin se voi parantaa kuuloa ja parantaa kuunteluvaikutusta ja peittää kuurouden.

Iäkkäät ihmiset käyttävät kuulolaitteita yksipuolisen kuulon väsymyksen estämiseksi
Suurimmalla osalla ikäihmisiä, jotka käyttävät kuulolaitteita toisella puolella, ei ole integroitumista, melun vähentämistä ja suuntautumista. Usein tiettyjen äänien kuulemiseksi tai rajoittamiseksi käytetään rajoittamatonta tapaa lisätä kuulolaitteen äänenvoimakkuutta. Ajan myötä aivojen kuulon hermot mukautuvat koviin ääniin, mikä voi aiheuttaa kuulokynnyksen nousun. Koska binauraalinen kuluminen voi parantaa integraatiovaikutusta, kohinanvaimennusta ja suuntautumiskykyä, se tarjoaa korvalle korkeamman mukavuuden ja signaali-kohinasuhteen, mikä välttää yksipuolisuuden äänenvoimakkuuden lisääntymisen ja estää kuulon väsymystä.

Jinhao Medical on sitoutunut parantamaan ihmisten elämänlaatua ja tarjoamaan kuulolaitteet monille kuulovammaisille ihmisille auttamaan heitä elämään upea maailma.
Uudistajana globaalisti kuulolaite Jinhao Medicalilla on maailmanlaajuinen edistyneen teknologian tutkimus- ja kehityskeskus. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu perinteinen avata syvä korvakäytävä, korvakäytävässä, korvan sisään, erittäin voimakkaasti korvan taakse, näkymättömät kuulolaitteet että laatikon kuulolaitteet vastaamaan eri asiakkaiden tarpeita.

Linkki:Jos vanhukset käyttävät kuulolaitteita, ei ole helppoa kärsiä Alzheimerin taudista

VIITE: Bluetooth-kuulolaitteetITE-kuulolaitteetKuulon menetys
Artikkeli tulee Internetistä. Jos rikkomuksia ilmenee, ota yhteyttä osoitteeseen service@jhhearingaids.com poistaaksesi sen.

Kuulolaitteiden toimittaja
Logo
Nollaa salasana
Vertaa kohteita
  • Kaikki yhteensä (0)
Verrata
0